KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm süreci konusunda yapı firmalarına verdiğimiz mimari ve yasal danışmanlık tecrübesi ile; gayrimenkul projelerinden elde ettiğimiz yatırım gücünü birleştirerek, İzmir'de artık ¨kentsel mimarinin modern dönüşümü¨ için çalışıyoruz.

 

Riskli ve eski yapıların yerini, çağdaş, göz alıcı, depreme dayanıklı, sağlam ve uluslararası standartlara sahip yeni yapıların almasını istiyor ve başvuru aşamasından anahtar teslimine kadar olan süreci sizler için büyük bir özenle yürütüyoruz.

 

Kentsel dönüşüm, depreme dayanıksız, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, yerine deprem dayanımı yüksek, modern yapıların inşa edilmesi olarak kısaca özetlenebilir. Eskiden kat malikleri açısından maddi ve manevi zorlukların yaşanabileceği düşünülen bu süreç, 2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile devlet tarafından kolaylaştırılmış ve güvence altına alınmıştır.

 

Kentsel Dönüşümün 10 Temel Aşaması

 

  1. Risk raporu başvuru evrakları ve mevcut projelerin ilgili belediyeden temini
  2. Bakanlık tarafından lisanslı kılınan kuruluşlara Deprem Risk Raporu'nun hazırlatılması
  3. Deprem Risk Raporu'nun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulması
  4. Binanın riskli bulunması durumunda ilgili Tapu Müdürlüğü'nce Riskli Yapı şerhinin konulması
  5. Bina pay sahiplerinin en az 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolü'nü imzalaması ve yüklenici firmayı belirlemesi
  6. Yüklenici firma tarafından tüm belediye projelerinin hazırlanması ve yapı ruhsatının alınması
  7. Kentsel dönüşüm kredisi için anlaşmalı bankalara, kira desteği için ise Bakanlık İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması
  8. Anlaşma yapılmış yüklenici firmanın teknik taahhütleri doğrultusunda yeni yapının inşaatına başlaması
  9. İlgili yapı denetim firması ve/veya krediyi veren banka tarafından denetlenmek suretiyle inşaat sürecinin tamamlanması
  10. İnşaatı tamamlanan yeni binanın iskan edilmesi ve daire anahtarlarının pay sahiplerine teslim edilmesi